Pierwsze dni po urodzeniu dziecka

Dziecko zaraz po urodzeniu jest badane przez lekarza specjalizującego się w neonatologii. Jeśli ciąża przebiegała prawidłowo oraz poród odbył się bez komplikacji noworodek jeszcze przed przecięciem pępowiny jest kładziony na brzuchu mamy. Lekarz wykonujący pierwsze badanie nowo narodzonego dziecka ocenia, poza wydolnością oddychania i krążenia, budowę ciała, ewentualne wady rozwojowe, stan skóry, oraz dostępne w badaniu fizykalnym narządy wewnętrzne. Ocenia stan neurologiczny i obecność tzw. odruchów noworodkowych.

Sprawdzana jest również obecność ewentualnych zniekształceń i uszkodzeń, do których mogło dojść w okresie przedporodowym lub w czasie samej akcji porodowej.

Ocena stanu noworodka dokonywana jest w Polsce, jak w wielu innych krajach świata, za pomocą skali Apgar*. Ocenia się kolor skóry, oddech, krążenie, reakcję na drażnienie (odruchy) oraz napięcie mięśniowe. Za każdą z pięciu badanych cech noworodek w kolejnych minutach życia może otrzymać 0, 1 lub 2 punkty, łącznie do 10. Im wyższa jest suma punktów, tym mniej objawów świadczących o niedotlenieniu czy zaburzeniach krążenia demonstruje w danej chwili Twoje dziecko. Wynik w 1. i 5. min. pomiędzy 8-10 to ocena bardzo dobra - stan prawidłowy, 5-7 punktów - jest bardzo zmęczone porodem, poniżej 5 punktów - stan dziecka jest niepokojący, najczęściej wymaga natychmiastowej interwencji leczniczej.

poród, badania dziecka po porodzie